Tørrisblåser Blaster IB 7/40

Unik kompetanse og erfaring som leverandør av utleieutstyr og service.

Tørrisblåser Blaster IB 7/40

Tørrisblåseren Ice Blaster IB 7/40

Tørrisblåser Blaster IB 7/40

 • Tørrisblåseren Ice
 • Blaster IB 7/40
 • Classic har en imponerende rengjøringskraft.
 • Luftstrømmen har blitt optimalisert slik at den er effektiv, selv med små luftmengder.
 • Rengjøring av støpeformer og støpeverktøy
 • Avgrading av plastdeler Rengjøring av smiverktøy
 • Rengjøring av tapperier og blandeverk
 • Rengjøring av transportbånd, transport- og håndteringssystemer
 • Rengjøring av ovner
 • Rengjøring av trykkpresser og tilhørende omgivelser
 • Rengjøring av treforedlingsmaskiner
 • Rengjøring av generatorer, turbiner, koblingsskap og varmevekslere

Send forespørsel

Jeg forespør om Tørrisblåser Blaster IB 7/40.