VASKEHALL

Automaten tar kort som lades hos oss med ønsket beløp.

Man kan velge mellom ulike program:

  • Skylling/steaming med varmt vann 
  • Skum
  • Avfetting
  • Varm voks